Gården

ANTNÄS LANTGÅRD

Ekologiskt kött från naturbetande djur

Antnäs Lantgård är ett småskaligt nötköttsföretag med eget styckeri. Lokaliserat söder om Luleå i byn Antnäs. Vi som driver företaget är Stefan och Jonas Olsson tillsammans med våra familjer. Vi erbjuder färdiga köttlådor med ekologiskt kvalitetskött från egna djur, uppväxta i en fribetande naturlig miljö.  Djuren har kort transport till slakteri.

Vi är certifierade genom Hushållningssällskapets HS-certifiering, som garanterar vår ekologiska hantering av djurhållningen.På gården finns 80 dikor och två avelstjurar av raserna Hereford och Simmental. Båda raserna är kända för sitt lugna temperament och marmorerade kött. Hereford är särskilt lämpade som naturvårdare då de äter det mesta som naturen erbjuder. De är även tåliga i vårt vinterklimat. Simmentalrasen anses vara en av världens mest anpassningsbara raser.


Allt foder djuren äter odlas på gården och i dess närhet, så när som på mineralfoder och tillskottsfoder som ges när behov finns. Vi har valt att ha vår produktion ekologisk då vi anser att det är det bästa för djur, människa och miljö.


Korna lever i flock vilket gör att kalvarna får följa sin ko på ett naturligt sätt. Sommartid betar djuren i stora hagar med ekologiska naturbeten. Under vintermånaderna är hagarna mindre och ligghall finns med torrt strö och skydd för väder och vind.Vi är certifierade enligt EU-reglerna för ekologisk produktion och kontrollerad genom hushållningssällskapets HS certifiering

Kontakt


Ronningsvägen 31,

975 93 Luleå


Email: info@antnaslantgard.se


Jonas 070 27 55 750

Stefan 070 64 55 370


Senaste nytt


I helgen har vi haft höstens första utlämning av köttlådor.


November 7, 2020

Copyright 2018 @ All Rights Reserved